แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฏาคม 2562