แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เดือนมิถุนายน 2562