แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2562