แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2562