แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2562