แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมิถุนายน 2562