แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562