แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2562