แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เดือนมีนาคม 2562