แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมีนาคม 2562