แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกุมภาพันธ์ 2562