แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดือนมกราคม 2562