แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกันยายน 2561