แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2561