แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561