แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2560