แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนธันวาคม 2560