แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนธันวาคม 2560