แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2560