แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนพฤศจิกายน 2560