แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2560