แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2560