แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนตุลาคม 2560