แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2560