แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เดือนตุลาคม 2560