แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2560