แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกันยายน 2560