แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2560