แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกันยายน 2560