แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2560