แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2560