แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2560