แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนมิถุนายน 2560