แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนพฤษภาคม 2560