แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2560