9

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. อ.น้ำหนาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด จ.พช.
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.พช. เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามผลการเรียน และตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. หอประชุม อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด จ.พช. พร้อมด้วย
คณะกรรมเหล่ากาชาด จ.พช. ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต 98 ราย ได้โลหิตจำนวน 39,200 ซีซี

จังหวัดเพชรบูรณ์

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เนื่องจากฝนตกหนัก ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อ เวลา 02.00 น. บ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางแย้ม โทปุรินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์ เข้าบ้านเสียหายบางส่วน เครื่องครัวเสียหาย
2.นาย คำผิน ก๋าคำ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกดินสไลด์เข้าบ้านทำให้ห้องครัวเสียหาย
3.นายนิทัศน์ เทพอินทร์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง ถูกน้ำเข้าบ้านทำให้บ้านได้รับความเสียหาย

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 65 ราย ได้โลหิต จำนวน
26,000 ซีซี ในการนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 23 ราย และบริจาคดวงตาจำนวน 26 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสอง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้นำองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งน้าว
อ.สอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จำนวน 10,000 บาท แก่นายภานุ เทสะ บ้านเลขที่ 213/1 ม.1 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นและถุงยังชีพ

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานการมอบบ้านให้กับนายติ๊บ วงค์วาท
บ้านเลขที่ 44 ม.5 บ้านสันกลาง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ เนื่องในวันผู้บริจาค
โลหิตโลก ประจำปี 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 47 ราย ได้โลหิตจำนวน 18,800 ซีซี ในการนี้
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 50 ราย และบริจาคดวงตาจำนวน 58 ราย ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่

จังหวัดแพร่

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. อบต.ชนแดน อ.ชนแดน นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด จ.พช. พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.พช. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 8/61

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด จ.พช. พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.พช. เยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด จ.พช.
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.พช. เยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 5 ราย คือ

Syndicate content