8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ออกเยียมผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ด้วยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้เกิดไฟไหม้บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี (บริเวณถนนสาย 333 พหลโยธิน ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดอุทัยธานี) ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสีย ซึงเกิดจาก
เหตุเพลิงไหม้ลุกลามนาข้าวพื้นที่ข้างบ้านทำให้สะเก็ดไฟตกในบริเวณบ้าน โดยให้ความช่วยเหลือ มอบเงินจำนวน 3,000 บาท

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ บริษัทโตโยต้า
สาขาอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 30 ยูนิต และบริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ มอบถุงยังชีพจำนวน 80 ชุด โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ​

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อ.ทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 104 ยูนิต บริจาคดวงตาจำนวน 3 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย บริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองฉาง
ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 156 ยูนิต บริจาคดวงตาจำนวน 2 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย บริจาคร่างกาย 2 ราย ​

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ วัดท่าซุง ผลการปฏิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 69 ยูนิต บริจาคดวงตาจำนวน 34 ราย บริจาคอวัยวะ 36 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ แขวงการทางเมือง
ผลการปฏิบัติงานได้รับโลหิตจำนวน 15 ยูนิต

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ.เมืองอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 130 ยูนิต

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1-9 เมษายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ตั้งบูธ รับบริจาค ดวงตา อวัยวะและร่างกาย ณ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 ผลการปฏิบัติงาน ได้รับบริจาคดวงตาจำนวน 115 ราย บริจาคอวัยวะ 109 ราย
บริจาคร่างกาย 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ โรงงานน้ำตาลบ้านไร่
ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 58 ยูนิต บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content