8

จังหวัดตาก

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ครั้งที่ 4 /2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกรับบริจาคโลหิต ณ ธกส.สาขาตาก
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 48 ราย ได้โลหิต จำนวน 21,600 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดกำแพงเพชร

นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายชาญชัย ภิรมก้อย อายุ ๖๕ ปี อยู่บ้านเลขที่
๔๖/๑ หมู่ ๑ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดมอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

จังหวัดกำแพงเพชร

นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัด
กำแพงเพชร ได้โลหิต จำนวน ๑๐๔ ราย คิดเป็น ๔๖,๘๐๐ ซี.ซี. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการฯ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยปี
2556 คือ นายสุพัฒน์ ศรชัย อายุ 45 ปี ม.1 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากที่อยู่อาศัย ติดคลองสาธารณะ ระหว่าง
เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต มีน้ำท่วมไหลแรงบริเวณสะพานข้ามคลองระหว่างที่อยู่อาศัยกับถนน พลัดตกจากสะพานจมน้ำเสียชีวิต โดยได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกหน่วยบริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดนครสวรรค์ รวม 77 หน่วยงาน ณ วัดดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว โดยได้ถวายผ้าป่าและสังฆทานแด่เจ้าอาวาสวัดดอนโม่
การถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนปกป้องสถาบันฯ และเป็นพลเมืองดี ในการนี้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบรถจักรยานให้นักเรียน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
วางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตาก วันที่ 23 ตุลาคม 2556

จังหวัดตาก
Syndicate content