8

จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวต้อนรับและรายงานฯ ต่อ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ 
ผู้แทนสภากาชาดไทย และคณะ ที่เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวฯ จำนวน 1,000 ผืน ณ วัดเขาดินใต้ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ผู้ประสบภัยหนาวต่างรู้สึก

จังหวัดตาก

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
มอบของใช้ และของเล่น ไอศครีม ในงานวันเด็ก

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 14 มกราคม 2557 นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกฯ มอบรถเข็นให้กับ
โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 4 คัน

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธี
ถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงได้รับการถวาย พระราชสมัญญา "มหาราช"
ด้วยทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรื่องต่อชาติไทยนานับปการ ทรงประดิษฐ์ลายสือไทย ซึ่งพัฒนาเป็นอักษรไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทยในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในด้านการปกครอง ด้านความมั่นคงและการขยายอาณาเขต ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีและ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 มกราคม 2557 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีแทนชุดเก่าที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 237 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 13 ราย
และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้โลหิต 78 ยูนิต ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 18 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

ท่านแผน วรรณเมธี และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนใน
ตำบลคีรีราษฏร ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 1,000 ผืน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ ที่ 11 ม.ค. 57 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2557 โดยได้ร่วมสนับสนุนชุดของขวัญวันเด็ก จำนวน 100 ชุด และจักรยาน จำนวน 5 คัน ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ และได้มอบรางวัลแก่เยาวชนดีเด่น ชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชน ที่มาจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม และแจกของขวัญแก่เด็กที่มาร่วมงานทุกคน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 9 มกราคม 2556 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์แทนชุดเก่าที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content