8

จังหวัดอุทัยธานี

นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการร่วม ลงนามถวายพระพรถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2556 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 34,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 21 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ฯ ได้จัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังชายเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 73 ยูนิต (คน) ได้ปริมาตรโลหิต 29,200 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 56 ราย และบริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติแด่หน่วยงานและผู้ประสานงานบริจาคโลหิต ประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการขอบคุณและ
เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงาน,ผู้ประสานงานบริจาคโลหิต ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตในโอกาสต่อไป ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ โรงเรียนวัดหัวเมือง อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี พร้อมมอบรถจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 5 คัน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ราษฎรยากไร้ จำนวน 100 ครอบครัว เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2556

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธี “วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอ
ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 65,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย และแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอ
บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 34,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 13 ราย และแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content