8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ทำการสภาตำบลแก่นมะกรูก บ้านใต้ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี โดยมอบจักรยาน 5 คัน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาว โดย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ผู้แทนสภากาชาดไทย
และคณะ ที่เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวฯ จำนวน 500 ผืน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ประสบภัยหนาวต่างรู้สึก สำนึกใน

จังหวัดกำแพงเพชร

นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยพันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบ ผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน ณ อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 300 ผืน และในเขตพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร ณ ศาลาวัดบ้านหนองแดน
หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 200 ผืน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

จังหวัดกำแพงเพชร

พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
ออกเยี่ยมครอบครัวนางจันทร์ สีนวน อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ ๗ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้สูงอายุร่างกายไม่แข็งแรง
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีรายได้เพียงพอ ต้องหาผัก หาปลา มาประกอบอาหาร อีกทั้งต้องดูแลสามีที่ตาบอดและเลี้ยงดูบุตรหลาน มีสมาชิก
ในครอบครัว จำนวน ๘ คน เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ ชุด

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวต้อนรับและรายงานฯ ต่อ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ 
ผู้แทนสภากาชาดไทย และคณะ ที่เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวฯ จำนวน 1,000 ผืน ณ วัดเขาดินใต้ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ผู้ประสบภัยหนาวต่างรู้สึก

จังหวัดตาก

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
มอบของใช้ และของเล่น ไอศครีม ในงานวันเด็ก

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 14 มกราคม 2557 นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกฯ มอบรถเข็นให้กับ
โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 4 คัน

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธี
ถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงได้รับการถวาย พระราชสมัญญา "มหาราช"
ด้วยทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรื่องต่อชาติไทยนานับปการ ทรงประดิษฐ์ลายสือไทย ซึ่งพัฒนาเป็นอักษรไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทยในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในด้านการปกครอง ด้านความมั่นคงและการขยายอาณาเขต ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีและ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 มกราคม 2557 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีแทนชุดเก่าที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 237 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 13 ราย
และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content