8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองฉาง ได้รับโลหิตจำนวน 154 ยูนิต คิดเป็น
ปริมาณ 61,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 11 ราย ร่างกาย 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ณ สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอำเภอบ้านตาก นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต
- ได้โลหิต จำนวน 168 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 ที่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
13-14 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางรัตดาวรรณ์ แสนโยระกะ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี และพันตำรวจเอกชูศักดิ์ พนัสอัมพร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าว ณ เวทีแถลงข่าว

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย ” ในเขตพื้นที่อำเภอ หนองฉาง 2 ราย นางหรั่ง เสือทัพ
บ้านเลขที่ 117/2 หมู่10 ต.เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และนาง สุนทร พันธุเมฆ บ้านเลขที่ 370/2 หมู่ 5 ต.หนองฉาง
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอำเภอหนองฉาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการซึ่งมีฐานะยากไร้ คือ
1. นางสาวเฉลิม ชมชาติ อายุ 65 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายตั้งแต่กำเนิด (หูหนวก) ติดเตียง อาศัยอยู่บ้านเลขที่
200 หมูที่ 2 ตำบลหนองกระโดน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 เวลา 09.30 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางทัชชญา พลเยี่ยม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายสนั่น สุวรรณคีรี หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งพักรักษาตัวเนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม ร่วมงานแสดงความยินดี ในงานฉลองคณะกรรมการบริหารรสโมสรไลออนส์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมครอบครัวนายสายันห์ ยอดวัตร์ และเด็กหญิงสิรินภา ยอดวัตร์ ณ บ้านเลขที่ 579/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และประสบปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยด้วยโรคไต ซึ่งที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยให้

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมเด็กชายแทนคุณ พระธรรมมัง ซึ่งก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับมารดาที่ป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน สุขภาพโดยรวมไม่แข็งแรง
และได้เสียชีวิตลง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยาย ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content