7

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 173 ราย จำนวน 69,200 ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561  เวลา 11.30 - 13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางม้วน ส้นประภา อายุ 63 เลขที่ 241/3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2.นางสาวสวาท ชมภูจักร์ อายุ 65 ปี เลขที่ 32/4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะฯ ออกเยี่ยมนางกร อาจหาญ หญิงชรา ยากจน ตาบอด และนางกอง อัปการ หญิงชรา ยากไร้
ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านหินกอง ม.9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยมนางกร อาจหาญ หญิงชรา ยากจน ตาบอด และนางกอง อัปการ หญิงชรา ยากไร้
ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านหินกอง ม.9  ต.นาหว้า  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหินกอง

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดอนชาด

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน
ให้กับนักเรียน “ บ้านร่วมใจ สพป.อำนาจเจริญ ” รายเด็กชายชัชวาล ภาระราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน)
ณ บ้านหินกอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นาย สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วย ดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) จำกัด พนักงาน ลูกค้า ร่วมให้กำลังใจ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข ณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย  มอบเงินรายละจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ถุงยังชีพรายละ ๑ ถุง

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content