6

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ
นางสาวกัญญาณัฐ สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 338 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 134 ราย ผ่านการคัดกรอง 100 ราย โลหิตที่ได้ 40,000 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​ อวัยวะจำนวน 7 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​
และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ เข้าร่วมการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี การบาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้
เพลิงในประเพณีวันออกพรรษาจังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้เพลิง จำนวน 7 ราย ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ อำเภอไชยวาน โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 252 ราย ผ่านการคัดกรอง 198 ราย โลหิตที่ได้ 79,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์, นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรม เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “ Robinson Lingerie Sharing ”  เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง โดยจัดเสวนาเรื่อง “ ใช้ชีวิตอย่างไร...ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม "

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 1 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์, นางศศวรรณ์ มณีโชติ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัว
นายประหยัด คำเหง้า อายุ 55 ปี สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอเวียงเก่า และเป็นผู้ช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 7 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอศรีธาตุ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 144 ราย ผ่านการคัดกรอง 89 ราย โลหิตที่ได้ 35,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​
อวัยวะ​จำนวน​ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ปกครองอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , แพทย์ประจำตำบล , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุจากกรณี หนุ่มมีอาการซึมเศร้าแขวนคอตัวเองพร้อมลูกชาย
อายุ 2 ปี 4 เดือน แต่มีญาติช่วยเหลือไว้ทันจนปลอดภัยทั้งคู่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการ
ให้กำลังใจกับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดอุดรธานี

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นางกุ้ง ทำนุกสุก อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่๓ ตำบลแคนเหนือ
สมาชิกในครัวเรือน ๔ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๒ คน อาชีพหลัก รับจ้าง ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นายหนูแดง ขาวด่านเหนือ อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่๒ ตำบลแคนเหนือ
สมาชิกในครัวเรือน ๕ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๒ คน อาชีพหลัก เกษตรกร ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ การเกษตร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
Syndicate content