5

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ​ อำเภอศรีรัตนะ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 222 ราย ผ่านการคัดกรอง 201 ราย โลหิตที่ได้ 201 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 11 ราย
​ อวัยวะ​จำนวน​ 12 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ จำนวน 10 ราย ​ และ​ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีบุตรชายป่วยเป็นโรคลิ้น
หัวใจรั่ว ราย เด็กชายพรชัย แก้วทอง อายุ 8 เดือน ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอศรีรัตนะ
รพ.ศรีรัตนะ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านจานบัว บ้านเลขที่ 119 ม.3. ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 15.00 - 15.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
ราย นายศุภภักษร สมปักษ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านเลขที่ 98 ม.1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยที่ปรึกษา
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตา และอวัยวะอื่น ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพ.ต.อ.สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตำรวจในพื้นที่ ให้เข้าร่วม

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลแก้งคร้อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม
อำเภอแก้งคร้อ โดยมีท่านสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล
ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 368 คน ได้โลหิตจำนวน 268 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 คน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต รายเด็กหญิงกันยาพร พรแสน อายุ 2 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 81 ม.2 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางมาลิน ถนอมสัตย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร
ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลคอนสาร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร โดยท่านสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอคอนสาร เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 346 คน  ได้โลหิตจำนวน 218 ยูนิต

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางวนิดา สายคำมี กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.หนองตาไก้วิทยากร
ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกฯ กรรมการฯ
ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเจ็บป่วย ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. เด็กหญิงจรรยมณ พันชนะ อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ม.10 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ มีสมาชิกในครอบครัวรวม 5 คน ประกอบด้วย ตา ยาย
และพี่ชายอีก 2 คน บ้านมีสภาพทรุดโทรมครอบครัวมีฐานะยากจน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่ปรึกษาฯ
คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นำข้าราชการ
เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดชัยภูมิ
Syndicate content