4

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
และนางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมในพิธีส่งห้องน้ำ ให้กับ นายปลด เสืออบ บ้านเลขที่ 35
หมู่ที่ 10 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ป่วยยากไร้ อาศัยอยู่กับหลานสาว 2 คน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าหม่ 1 ผืน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางพัชรพร ฉันทาวรานุรักษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอบางสะพาน นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด อำเภอบางสะพาน
ร่วมกับงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลบางสะพาน ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เอ็น.ซี.เค มอเตอร์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต 51 คน
ได้ปริมาณโลหิต 22,950 ซีซี ตามพันธกิจสภากาชาดไทย “ ด้านงานโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ”

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี

นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และจิตอาสาในพื้นที่
ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางวรรณี ลิ้มอรุณรักษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอบางสะพานน้อย นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด อำเภอบางสะพานน้อย
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารอรุณรักษ์ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย มีผู้บริจาคโลหิต 14 คน ได้ปริมาณโลหิต 6,000 ซีซี ทีมกาชาด
บางสะพานน้อยได้สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่ม แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมจาคโลหิต ตามพันธกิจสภากาชาดไทย “ ด้านงานโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ”

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ด.ต.จตุรงค์ อาจไพวัลย์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสงครามได้มอบกระเช้าบำรุงสุขภาพและเงินสด ณ ตึกศัลยกรรมชาย อาคารรวมใจเอื้อ ชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ในการนี้

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 - กองบิน 5 ร่วมกับ งานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดโครงการ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธี ในการนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางพัชรพร ฉันทาวรานุรักษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอบางสะพาน นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด อำเภอบางสะพาน
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้บริจาคโลหิต 52 คน ได้ปริมาณโลหิต 23,400 ซีซี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอานันท์ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงดารินทร์ รักชาติ และ เด็กหญิงมะลิศา ชัยน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหล่ากาชาดจังหวัดฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอหัวหิน ร่วมออกหน่วย " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอานันท์
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Syndicate content