3

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนฝ่ายทหาร
ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธียกเสาเอกสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ฯ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง และร่วมติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปริยัติธรรม วัดแจ้ง(เมืองเก่า) อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 163 ราย ได้โลหิตจำนวน 113 ราย
ยูนิต คิดเป็น 50,450 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. บริษัท ไทยสุเคโน นิต จำกัด  อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา  อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  45  ราย  ได้โลหิตจำนวน 35 ราย/ยูนิต  คิดเป็น 15,750 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ พนักงานของบริษัท

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. สวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อัยการจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และอำเภอนาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้
และด้อยโอกาส ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับมัธยมศึกษา 7 ราย และอาชีวะศึกษา 1 ราย พร้อมนี้ได้มอบผ้าห่มให้เด็กนักเรียนยากไร้ รายละ 1 ผืนด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 145 ราย ได้โลหิตจำนวน 125 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 56,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาคารสุริยะบูรพา กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ได้โลหิตจำนวน 67 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 10,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย อวัยวะ 8 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพล

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 อำเภอศรีมโหสถและอำเภอบ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส
ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562
ในระดับประถมศึกษา 7 ราย และมัธยมศึกษา 7 ราย พร้อมนี้ได้มอบผ้าห่มให้เด็กนักเรียนยากไร้ รายละ 1 ผืนด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหรรม จำกัด อ.บ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้โลหิตจำนวน 66 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 29,700 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหรรม จำกัด เป็นอย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content