12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บันทึกเทปโทรทัศน์รณรงค์เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและที่บริเวณถ้ำเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 70 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อย
ทหารพรานที่ ๔๔๑๖ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายอาลัม สะอะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเท้าผิดรูป โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายเจ๊ะมุ ดูมะลี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายมะดาโอ๊ะ มามะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 9 คน
ได้แก่
1. นางแดง คำรณ อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการด้านโลหิต อวัยวะและดวงตา ร่วมสังเกตการณ์การรับบริจาคโลหิต ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ซึ่งภาคบริการโลหิต
สงขลามารับบริจาคโลหิต สำหรับสันนี้มีผู้แสดงความประสงค์โลหิตจำนวน 196 ราย ได้โลหิต 100 ถุง (คิดเป็น 40,000 ซีซี)

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ปะเหลียน จำนวน 9 คน ได้แก่
1. นางแน้ม ผ่อนย่อง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนพระองค์และประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิ
คุณพุ่ม พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,หน่วยงานข้าราชการ,สถานศึกษา,นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทาน

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content