12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
ร่วมทำความดีกับจิตอาสา904 พัฒนาสองข้างทางถนนและเก็บขยะ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอเมืองตรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอสิเกา นายอำเภอหาดสำราญ และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ
" พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจำปี 2562 จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นางชั้น ดำแข็ง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
2. นางปลื้ม อายุสุข อายุ 105 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 137 ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 61,650 ซีซี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีนครา
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอำนาจ ผลมาต
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริเวณชั้นล่างตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๕๙ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๕๙ ยูนิต.
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๘ ราย และ
- กรุ๊ป AB จำนวน ๓ ราย ในการนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอย่านตาขาว และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสุนิภา ไชยรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 35 ม.4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2. นางลอย สังสีพรหม อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว และหัวหน้าส่วนราชการร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 168 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บันทึกเทปโทรทัศน์รณรงค์เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและที่บริเวณถ้ำเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 70 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content