12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ 1 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านลำช้าง หมู่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบเก้าอี้นั่งถ่ายแบบพับให้ นางท้ามยิด แซ่หว่อง บ้านเลขที่ 244/2 ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่างกายซีกขวาเป็น
อัมพฤกษ์ แขน ขา อ่อนแรง พูดไม่ได้ และไม่สามารถลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายดวน พันธุเสน อายุ 89 ปี ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 53 ม.1 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนางแอนนา ศรีสงคราม อายุ 61 ปี ผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ นายนวน ศรีเมือง อายุ 88 ปี ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และนางเทียบ ศรีเมือง อายุ 89 ปี ป่วยเป็นโรคอัล
ไซเมอร์ อยู่บ้านเลขที่ 27 ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 55 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล
เพื่ิอไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง มียอดผู้มาบริจาคโลหิต
141 ราย

จังหวัดสตูล

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และคณะสาธารณสุขอำเภอนาทวี ออกเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยนายแพทย์จังหวัดลงเยี่ยม
ตำบลนาหมอศรี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.กับเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content