12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ครู,
บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอไม้แก่นร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"
จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายนวน แดงขวัญ อายุ ๗๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงโรคกระดูกทับเส้น/มีแผลบริเวณก้น ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายอาแซ วอเงาะ คนไข้ติดเตียง อายุ ๕๙ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผลกดทับบริเวณก้นกบใส่สายให้อาหารทางจมูก ใส่สายปัสสาวะ ในการนี้

 จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต
ตำบลตุยง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร, พนักงานบริษัท และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๙๗ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๙๗ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๙ ราย
และ - กรุ๊ป AB จำนวน ๙ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 75 ราย ได้โลหิต 54 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอรัษฎา นายอำเภอวังวิเศษ และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.รัษฎา และอำเภอวังวิเศษ
จำนวน 7 คน ได้แก่
1. นางเพียร ทองสง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “โรบินสัน” ชวนนักช้อปรวมพลังทำดี ส่งต่อน้ำใจให้ “ผู้หญิงหลังกำแพงสูง”
ผ่านแคมเปญ “Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 (โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง) ส่งต่อน้ำใจให้ “ผู้หญิงหลังกำแพงสูง”
ในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรม เสวนา “การใส่บราอย่างไร...ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม” และร่วมเย็บเต้านมเทียม
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ห้วยยอด จำนวน 10 คน ได้แก่
1. นายคลิ้ง ทองรอง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 2 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. นายอั้น จิ้วเลี่ยน อายุ 106 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนถบพิตร โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธี ณ คลองน้ำเจ็ด บริเวณเชิงสะพาน (ใกล้วัดโพธาราม) หมู่ที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
ร่วมทำความดีกับจิตอาสา904 พัฒนาสองข้างทางถนนและเก็บขยะ

จังหวัดตรัง
Syndicate content