12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในการนี้
นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสา ร่วมปฎิบัติภารกิจรับบริจาคโลหิต สำหรับวันนี้
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการจำนวน 229 ราย สามารถจัดเก็บโลหิตได้ 173 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 68,800 ซีซี ผู้แสดงความจำนงค์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางณิทฐา แสวงทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่ ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายเทียบ บุญจันทร์ อายุ 83 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 ม.1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
2.นางสมหวัง ศรีสวัสดิ์ อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 ม.3 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางณิทฐา แสวงทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา ร่วมโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านลำช้าง หมู่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาว จำนวน 67 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ 1 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านลำช้าง หมู่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบเก้าอี้นั่งถ่ายแบบพับให้ นางท้ามยิด แซ่หว่อง บ้านเลขที่ 244/2 ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่างกายซีกขวาเป็น
อัมพฤกษ์ แขน ขา อ่อนแรง พูดไม่ได้ และไม่สามารถลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายดวน พันธุเสน อายุ 89 ปี ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 53 ม.1 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนางแอนนา ศรีสงคราม อายุ 61 ปี ผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ นายนวน ศรีเมือง อายุ 88 ปี ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และนางเทียบ ศรีเมือง อายุ 89 ปี ป่วยเป็นโรคอัล
ไซเมอร์ อยู่บ้านเลขที่ 27 ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 55 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล
เพื่ิอไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

จังหวัดสตูล
Syndicate content