12

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอุไรวรรณ บัวอ่อน ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 3 คน ดังนี้
1.นายสมนึก ด้วงห้อย อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/1 ม.8 ต.ทุ่งต่ออ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2.นายศุภชัย วรรณโร อายุ 56 ปี อยู่บ้านเช่าเลขที่ 109/3 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3.นางเลื่อน ชูชีพ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ตำบลทุ่งต่อ ตำบลนาวง และตำบลบางกุ้ง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 7 คน ดังนี้
1.เด็กจันรวี แก้วจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 40 ม.5 ต.ทุ่งต่ออ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2.นายวิเชียร แบนเสมอ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 260 ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3.นางสุจิตรา พลบุญ อายุ 55 ปี บ้านพักคนงานในสวนปาล์ม ม.11 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
"พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ : Nurses Run For Health 2019" เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
“OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่อันดามัน” ครั้งที่ 3 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากร
จากเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอห้วยยอด ตามโครงการการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม ณ ศาลาประชาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอนาโยง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม
อ.นาโยง จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 201 ราย ได้โลหิต 120 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 48,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 70 ราย และผู้แสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 64 ราย และขอบพระคุณผู้สนับสนุนอาหารว่าง 2 ท่าน คือ
1. คุณธนัชภรณ์ลักษณ์ ลั่นสิน มอบไข่ต้ม 110 ฟอง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมวิ่งก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไป
ด้วยพลังเล็กๆ ภาคใต้กับตูน บอดี้สแลม และบรรดานักแสดงชื่อดัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยครั้งนี้เป็นการวิ่ง
ระดมทุนเพื่อช่วย 7 โรงพยาบาลภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 – 27 ต.ค.นี้ บนเส้นทาง ตรัง - กระบี่ - พังงา - ภูเก็ต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ตำบลในเตา และตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 7 คน ดังนี้
1.นางสาวสมศรี ขาวสร้อย อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 ม.3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2.นายมาโนช สอนนุ้ย อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 126 ม.3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3.นางสาวน้อย ดำเขียว อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 137 ม.3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง =
ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยได้รับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาวิชาทหาร ประจำจังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content