12

จังหวัดตรัง

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่้าราชการจังหวัด นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมให้บริการประชาชนในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดตรังได้ออกให้บริการประชาชน
ในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ และใกล้เคียง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๑๐ ทุน มอบชุดผ้าห่ม ผ้าปาเต๊ะ ผ้าขาวม้าให้ผู้สูงวัยซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรังมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน ๑๐ คัน “ตามโครงการ รถจักรยานสร้างฝันปันรัก แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร” พร้อมทั้งมอบแว่น

จังหวัดตรัง

จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
มีผู้มีจิตศรัทรา จำนวน 237 ราย ได้โลหิต จำนวน 106,650 เมื่อเดือนมกราคม 2555

จังหวัดสงขลา

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติหลังที่ ๓ ให้นายสนั่น เฮียนฮะ ราษฏรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ณ บ้านเลขที่ ๖ หมูที่ ๖ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยศ ธงไชย ปลัดจังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด รวมทั้งผู้นำชุมชนและเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดตรัง

จังหวัดยะลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
จัดทำโครงการมอบจักรยานแก่นักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดาร ประจำปี 2554 โดยมอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนทั้งสิ้น
50 ราย/50 คัน พร้อมกับสนับสนุนกระเป้าเป้สะพายหลังให้นักเรียนรายละ 1 ใบ  ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เมื่อเดือนกันยายน 2554

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

นางเอมอร พานิชพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
รวมมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ในสาขาที่ขาดแคลน(เพิ่มเติม) โดยมอบทุนละ 20,000 บาท จำนวน 4 ทุน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา เมื่อเดือนกันยายน 2554

จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอเบตง เยี่ยมสำนักสงฆ์
ณ บ้านเหมือน ตำบลอัยเยอร์เวง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมมกับอำเภอเบตง

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอเบตง เยี่ยมโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) ตำบลอัลเยอร์เวง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554

 

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับสโมสรโรตารี่เบตง ร่วมออกรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอเบตง เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2554

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับบริษัทโตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บอกบุญแบ่งรัก
๑ คนจะได้ ๑ บุญ โดยโตโยต้าจ่ายให้บุญละ ๑๐ บาท เพียงแค่ลงทะเบียนที่บูธกิจกรรมบอกบุญแบ่งรัก ของบริษัทโตโยต้า ท่านก็ได้
ร่วมกันทำบุญเพื่อสังคมแล้ว และร่วมกันลุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ถ้าประสบผลสำเร็จ "โตโยต้ามอบเงินบริจาคเพิ่มอีก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง" เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป วันที่ 15 ตุลาคม 2554

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด คระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนจำนวน ๔๓ คน รวมจำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ดังนี้

-ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง
Syndicate content