12

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวิญญู ทองสกุล) คณะกรรมการ /
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี และวันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 199 ยูนิต , บริจาคดวงตา 2 ราย , อวัยวะ 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 28 กันยายน 2555 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
ครอบครัวนายจำเริญ บุญฤทธิ์ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 89
ถนนสวนดอกไม้ ซอย 1 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
นางลมุล ทองมุณี นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดและสมาคมแม่บ้านตำรวจจังหวัดตรัง
ร่วมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันตำรวจ ได้โลหิตจำนวน ๗๕ ยูนิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอนาโยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังให้การต้อนรับ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู่อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ (ผู้แทนพระองค์)
พร้อมคณะจำนวน ๓๐ คน ติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังรับมอบเงินจากตู้บริจาค
ผู้มีจิตอาสาบริจาคใส่ตู้รับบริจาค ที่ห้างเทสโก โลตัส สาขาตรังนายกเหล่าให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จำนวน ๔๐,๖๘๙ บาท พร้อมทั้งร่วม
ใจบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน ๓๙ ยูนิตด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
กับผู้บริจาคโลหิตจากจังหวัดตรัง จำนวน 32 คน ในพิธีมอบรางวัลสำนักงานยุวกาชาด ณ โรงแรม บี พี สมิหรา บีช จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รับรางวัลจากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี
หน่วยงานที่สนับสนุนการขยายเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดประจำปี 2555 " ณ โรงแรมเฟริส์ โฮเตล กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง  ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ปีที่ 4 (เริ่มโครงการทุนการศึกษาปี 2552 ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังได้จัดงบประมาณทุนการศึกษาไว้จำนวน 1,000,000 บาท ) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  ให้เด็กนักเรียนจำนวน 42 ทุน
เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 115,000 บาท โดยเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 28 ทุน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทุน ระดับอาชีว

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเด็กตรัง Young Aerobics & Danceise 2555กล่างรายงาน ที่ลานหน้าศูนย์อาหาร ชั้น ๒ ห้างโรบินสันตรัง ในการ
แข่งขันครั้งนี้ มีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 11 ทีม (ระดับประถมศึกษา 5 ทีม, ระดับมัธยมศึกษา 6 ทีม) ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่๑ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ทีม ๑ 

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  นายทวี คงบัน นายกอบต.
นาโยงใต้ ออกเยี่ยมนายอิ่ม นิลละออ อายุ ๕๖ ปี น.ส.เอื้อน นิลละออ อายุ ๕๔ ปีสองพี่น้อง ทั้งนายอิ่มและน.ส.เอื้อน มีพัฒนาการทางสมองน้อยกว่า
อายุจริง จัดอยู่ในพิการปัญญาอ่อน ทางสติปัญญาและการเรียนรู้ระดับ ๓ ทั้งคู่ อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ ม.๘ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง ซึ่งได้ขอความ
อนุเคราะห์จากเหล่ากาชาดว่าเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ได้มอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพสภากาชาดไทย นมกล่อง และให้ทางอบต.ประเมิน

จังหวัดตรัง
Syndicate content