12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริ
มอบที่นอนและซ่อมประตูห้องนอนให้นายเฉลิมพันธ์ พันธ์พิเชษฐ์ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ที่บ้านเลขที่ 409/45 ซ.ห้วยยอด 23 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง
จ.ตรัง รายนามผู้บริจาค
1. คุณสุกัญญา เสริมสุขสันติกุล ซ่อมประตูและบานประตู
2. คุณอนัญญา หลิมสกุล 1,000 บาท
3. คุณศิริมล สิทธิวรานุวงศ์ 1,000 บาท
4. คุณจงกช สุขลิ้ม 1,000 บาท

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้าน นางณัฎฐ์รชา ทองบางพระ อายุ 52 ปี ผู้พิการ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 27 ม.3 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด
ผ้าห่ม หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง และศาลจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และเนื่องในวันระพี 7 สิงหาคม 2562 ประจำปี 2562 ณ ห้องสมุดศาลจังหวัดตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 45 ราย ได้โลหิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านบางสัก ต.บางสัก อ.กันตัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
และคณะที่เดินทางมา มอบ เสื้อกันฝน เครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการปันน้ำใจ ในสายฝน แก่นักเรียน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการฯ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี
ปลัดจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ คณะกรรมการ MOU 4 ท่าน
กรรมการงานบรรเทาทุกข์ จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน ร่วมมอบเสื้อกันฝนในโครงการ ปันน้ำใจในสายฝน ให้เด็กนักเรียน โดยมี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ต.เากะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการฯ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี
ปลัดจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ คณะกรรมการ MOU 4 ท่าน
กรรมการงานบรรเทาทุกข์ จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสาร ผ้าห่มและมุ้ง จำนวน 150 ชุดให้ผู้สูงอายุ

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 34 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ.สตูล ลงพื้นที่ให้กำลังใจ
แก่ครอบครัว ด.ญ.งามตา เพียรงาม อายุ 9 ปี ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้
ณ บ้านเลขที่ 810/3 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ.สตูล เทศบาลเมืองสตูลลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัว
นางสาวสุนิสา ภูติมาน ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูง และมีลูกชายป่วยเป็นโรคหัวใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค
บริโภค ณ บ้านเลขที่ 27 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้าน
ประกันสังคม ประจำปี 2562 ร่วมกับจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช สยามิทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดสตูล
Syndicate content