12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี,

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธาน
จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมจิตอาสาฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 รายดังนี้
1.นางพริ้ม. ทองแท้. 75ปี 160/1ม.8ต.นาวง อ.ห้วยยอด เป็นบ้านเช่า อยู่ด้วยกัน5คนมีเด็กไม่เข้าเรียนที2คน ใช้แพ็มเพิศบางครั้ง 
2.นางสุจิตรา พลบุญ 55ปี ไปอยู่หนำในสวนปลาร์มนายจ้างอยู่กัน4คน โรคประจำตัวเริ่มมีไขมัน ตาด้านซ้ายมัวๆ. อยากได้พันธุ์ผักกับปุ๋ย ม.10 ต.นาวง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 193 ราย ได้โลหิต 127 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 50,800 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย ในการนี้ นางดวงใจ พุ่มถฐิน

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ จิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 96 ราย ได้โลหิต 50 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย ในการนี้ นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการอบรมและร่วมเยี่ยมบ้านคนพิการทางสติปัญญา ที่ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน การอบรมครั้งนี้ จัดโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งในวันนี้
นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และอบต.บ้านควน ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนกรีดยางพารา "กงสี" ใน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อทำความสะอาดบ้าน
ให้น้องปุย เด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนัง "โรคผีเสื้อ" ซึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับโรคดักเเด้ ผิวหนังบอบบางลักษณะเป็นแผลพุพอง
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงติดเชื้อ นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบที่นอน จำนวน 2 ชุด นมผง 3 กล่อง ของเล่นเด็ก และสิ่งของจำเป็น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง มอบเตียงห้องพยาบาล ที่นอน หมอน และผ้าปูที่นอน ให้โรงเรียนบ้านนาโตง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นอกจากนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบกระป๋องออมสิน ขนม และของเล่น แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโตง จำนวน 100 คน ด้วย

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสมจิตต์ วรคามิน ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนวรคามิน
อนุสรณ์ ณ วัดนพวงศาราม ถนนสามัคคีสาย ข ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, ครู, บุคลากรทางการศึกษา,
แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมพิธี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยม
ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1.นายยะยา ปะดอ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Syndicate content